Artiklar

Vad krävs för en fakturamall

Om du letar efter en fakturamall finns det flera alternativ att välja mellan. En enkel sökning på internet ger många träffar på fakturamallar som du kan ladda ned och använda.

Läs mer om factoring

Hur säljer man en faktura som företag?

En fakturaförsäljning eller ett fakturaköp innebär att en tredje part köper upp den skuld som en kund har till dig. Ett finansbolag

Läs mer om factoring

Sälj faktura till Fortnox

Fortnox är ett företagsprogram som är speciellt utformat för att hjälpa företag att hantera deras hela affärsprocess. Programmet hjälper dig att ska

Läs mer om factoring

Så här funkar det med factoring utan regressrätt

Att sälja fakturor utan regressrätt innebär en ökad säkerhet för företaget att få kundfordringarna betalda. Men det innebär även högre kostnader och minskad möjlighet att få fakturorna sålda.

Läs mer om factoring

Köp faktura - Allt du behöver veta

När ett finansbolag köper en faktura med regress innebär det att företagaren, som säljer fakturan, har kvar hela kreditrisken. En risk som i värsta fall kan leda till ekonomiska svårigheter.

Läs mer om factoring

7 vanliga missuppfattningar om factoring

Factoring är ett finansiellt verktyg som många företag använder sig av för att hantera sina kundfakturor. Det är dock inte helt ovanligt att det finns missuppfattningar om hur factoring

Läs mer om factoring

Få betalt fortare för utfört -bygg, vvs, el eller entreprenad arbete.

Företag som har stora kostnader för inköp av material, eller varulager, kan med fördel användafactoring för att skapa ett bättre kassaflöde. I följande exempel visas hur en snickare kan utnyttjadessa fördelar. Att stärka och höja sin kassalikviditet kan vara viktigt för att kunna betala leverantörs fakturor och löner i tid. Många företag i Sverige har

Läs mer om factoring

Använd factoring på rätt sätt för att gynna företaget.

Att upprätthålla ett positivt kassaflöde ochrörelsekapital är en av de största utmaningarna för många mindre och medelstoraföretag. Ett av de största hindren är kunder som tar lång tid på sig attbetala. Men genom att använda factoring på rätt sätt kan du ta dig an dennautmaning och lösa upp de flaskhalsar som lätt uppstår kring kassaflödet ochrörelsekapitalet. 

Läs mer om factoring

Vad kostar det att sälja fakturor till factoringbolag?

Om du läser denna artikel befinner du dig sannolikt i en situation där ditt företag har räkningar att betala men saknar rörelsekapital för att kunna göra detta. Ofta grundar sig detta problem i att företaget har kunder som inte har betalat sina fakturor i tid. Detta skapar en ond cirkel där i slutändan kassaflödet stryps helt. Men genom att sälja fakturor och låta ett factoringbolags fakturaservice sköta faktureringen kan du förebygga detta problem.

Läs mer om factoring

Sälja fakturor till factoring bolag för att ökar ditt kassaflöde

Visste du att det går att omvandla kundfakturor till pengar långt innan fakturorna ifråga förfaller? Detta kan du göra genom att sälja fakturor till ett factoringbolag. Denna fiffiga finansieringsform är främst tillgänglig för företag som handlar med andra företag. Anledningen till detta är att konsumenter generellt sett inte köper produkter och tjänster på faktura.

Läs mer om factoring