Factoring

Factoring är ett ganska brett begrepp som innefattar flertalet olika tjänster. De företag som tillhandahåller denna typ av tjänster kallas ibland för factoringbolag. Dessa är banker eller andra finansbolag som ägnar sig åt att låna ut pengar till företag med kundfordringar som säkerhet. Du kan med andra ord belåna eller sälja dina fakturor till en sådan aktör.

Hur fungerar factoring?

Utbudet av factoringtjänster har ökat på senare år och detta är en snabbväxande bransch där flera olika aktörer verkar. Anledningen till att dessa tjänster är så populära är att det är ett smidigt sätt för företag att få tillgång till ytterligare rörelsekapital. Factoring är en form av finansiering som utgör ett alternativ till vanliga banklån.

De företag som köper dessa tjänster är generellt sett mindre eller medelstora företag som har ett behov av att snabbt kunna stärka sin likviditet. Genom att sälja eller belåna kundfordringar kan företagen enkelt och skyndsamt tillföras likvida medel. Därmed är detta ett bra sätt att stärka kassaflödet och slippa behöva vänta uppemot en månad eller längre på inbetalningar från slutkunderna.

factoring
Tack! Vi återkommer med prisförslag!
Något gick lite snett... Prova gärna igen.

Så fungerar factoring

Paraplybegreppet factoring innefattar flera olika factoringtjänster. Inom detta begrepp ryms såväl fakturaköp som fakturabelåning. Du kan läsa mer om dessa tjänster nedan!

Fakturaköp är en factoringtjänst där du säljer och överlåter en eller flera kundfakturor till ett factoringbolag. Klicka dig vidare för att läsa mer ingående om köp av fakturor!

Fakturabelåning är en annan factoringtjänst som går ut på att ditt företag belånar sina fakturor hos en bank eller ett finansbolag. Läs mer om belåning av fakturor på vår sida för denna tjänst!

Fakturaköp

Fakturaköp är en factoringtjänst där du säljer och överlåter en eller flera kundfakturor till ett factoringbolag. Klicka dig vidare för att läsa mer ingående om köp av fakturor!

Fakturabelåning är en annan factoringtjänst som går ut på att ditt företag belånar sina fakturor hos en bank eller ett finansbolag. Läs mer om belåning av fakturor på vår sida för denna tjänst!

Factoring med regress

Factoring med regress innebär att du tillförs likvider genom en fakturabelåning eller ett fakturaköp. I detta fall har finansbolaget en så kallad regressrätt. Det innebär att ditt företag tvingas köpa tillbaka kundfordran om denna inte har betalats av slutkunden inom den avtalade tiden. Därmed behåller alltså företaget kreditrisken.Fördelarna med detta alternativ är istället förbättrat kassaflöde, enklare administration och lägre kostnad.

När ett företag säljer sina fakturor kommer kreditföretaget, som köper dessa, betala ut hela fakturabeloppet (minus en viss avgift) inom exempelvis 24 timmar. Därefter har kreditföretaget ansvaret för all administration så som kontakt med kunden, påminnelser osv.Det företag som sålt fakturorna får därmed ett betydligt bättre kassaflöde eftersom de inte behöver vänta på betalningen i exempelvis 30 dagar.

Skulle däremot inte kunden betala fakturan till kreditföretaget, inom ett visst antal dagar, återgår fordran till företaget. Denna period kallas för regressdagar och det är därmed viktigt att kontrollera hur många regressdagar som kreditföretag tillämpar vid factoring. Ordet regress betyder ”återgång” vilket alltså sker med de fakturor som inte betalas inom dessa dagar. Med denna lösning är det alltså företaget som säljer fakturorna som tar hela kreditrisken.

De primära fördelarna med att välja factoring med regress är alltså ett bättre kassaflöde och enklare fakturaadministration. Det kan jämföras med factoring utan regressrätt där den primära fördelen är att kreditföretaget tar över hela kreditrisken. Eftersom kreditföretaget tar en lägre risk, när regressrätt finns, kan de köpa betydligt fler fakturor än om regressrätt inte finns. Den lägre risken innebär även att kunden behöver betala mindre i avgift för factoring.

Factoring utan regress

Factoring utan regress är en annan variant av fakturaköp där finansbolaget tar hela kreditrisken. Vad detta innebär i praktiken är att det är factoringbolaget som tvingas ta smällen om din kund inte kan betala sin faktura. Denna variant är med andra ord förknippad med en lägre risk för ditt företag än vad factoring med regressrätt.

Vanligtvis är avgiften högre för factoring utan regress då finansbolaget tar en större kreditrisk. Är det så att kreditföretaget inser att företaget går i konkurs, eller av annan anledning inte kunna betala skulden så är det kreditföretaget som får kreditförlusten därav är factoring utan regress mindre vanlig.

En annan fördel att använda sig av factoring är en betydligt lägre valutarisk. Eftersom kreditföretaget tar en större risk kommer en grundligare kredit bedömning av både företaget och dess kunder. Anser kreditföretaget att företagets kunder har dålig kreditvärdighet kommer inte dessa fakturor att köpas.

Fördelarna med belåning av faktura

De största fördelarna med fakturabelåning är att:

Vanliga frågor om belåning av fakturor

Nedan hittar du svaren på några av de frågor som vi ofta får om belåning av fakturor. Som du kommer märka när du sätter i gång med fakturabelåning är det enkelt att komma igång. Du kommer redan på direkten kunna stärka din likviditet och ditt kassaflöde. Dessutom kan du alltid kontakta ditt factoringbolag för att få mer hjälp i ditt specifika fall.

Förmågan att belåna fakturor kan gynna företaget ekonomiskt och det är anpassningsbart i flera olika branscher för att få en ökad kassaflöde och kontakta medel.

Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning är ett begrepp inom finansvärlden som hör till kategorin factoring. Begreppet innebär att du kan ta en faktura och belåna denna upp till en viss andel. Ofta kan du låna mellan 60 och 95 procent av beloppet på fakturan via belåning.

Hur fungerar fakturabelåning?

Vid fakturabelåning använder du din faktura som säkerhet för att låna pengar av ett factoringbolag. Du tar helt enkelt ett lån där långivaren erbjuds en säkerhet i form av dina kundfakturor. En del av fakturabeloppet betalas då ut till dig direkt.

Vad kostar det att belåna en faktura?

Din kostnad för fakturabelåning är vanligtvis lite lägre än vid fakturaköp. Detta beror på att du själv står för hela kreditrisken när du belånar en faktura. Antalet belånade fakturor och beloppen på dessa påverkar också priset på tjänsten.

Är det någon skillnad mellan factoring och fakturabelåning?

Nej, factoring och fakturabelåning är i grund och botten samma sak. Factoring är ett paraplybegrepp som innefattar såväl köp som belåning av fakturor. Därmed finns det egentligen inga betydande skillnader mellan de båda begreppen.

Hur påverkar fakturabelåning min balansräkning?

När du använder en faktura för belåning står ditt företag även fortsatt för kreditrisken. Det betyder att fakturorna inte försvinner från balansräkningen utan de ligger kvar. Om din slutkund inte betalar sin faktura måste du själv driva in fordran.

Vad är factoring?

Factoring är ett samlingsord för tjänsterna: fakturaköp och fakturabelåning. Factoring som är en typ av finansiering där företag säljer sin kundfordring detta möjliggör att ditt företag får betalt direkt upp till 98% av beloppet. Genom att använda sig av factoring blir företag av med sina kortsiktiga likviditet behov.

Måste jag använda varje faktura för belåning?

Nej, du kan själv välja om du vill belåna alla fakturor eller bara använda någon enskild faktura för belåning. Det betyder att du själv kan anpassa belåningen utifrån ditt företags aktuella situation, behov och förutsättningar.

Hur ska jag bokföra en factoring faktura?

Vid bokföring av fakturabelåning kan du använda antingen konto 1512 Belånade kundfordringar (factoring) eller 1510 Kundfordringar. Kontakta gärna en redovisningskonsult om du känner dig osäker på hur du ska bokföra en faktura som belånas. Factoringtjänster kan debiteras på konto 6064 för factoring avgifter alternativt liknande avgifter.