Fakturaköp - Sälj dina fakturor och få betalt direkt

Få ett kostnadsfritt prisförslag redan inom 1 timme!

Använd factoring på rätt sätt

Att upprätthålla ett positivt kassaflöde och rörelsekapital är en av de största utmaningarna för många mindre och medelstora företag. Ett av de största hindren är kunder som tar lång tid på sig att betala. Men genom att använda factoring på rätt sätt kan du ta dig an denna utmaning och lösa upp de flaskhalsar som lätt uppstår kring kassaflödet och rörelsekapitalet.

I och med den digitalisering som factoringbolagen har gått igenom har deras affärsmodell på sätt och vis förändrats. Idag använder sig dessa aktörer av den moderna tekniken för att hjälpa småföretagare att lösa det uråldriga problemet med låg likviditet pågrund av uteblivna kundinbetalningar.

Tyvärr känner långt ifrån alla företagare som driver små eller medelstora företag till den stora möjlighet som factoring erbjuder. Eller så har de helt enkelt inte funnit den tid som krävs för att utforska möjligheten. Oavsett hur det ligger till i just ditt fall har du mycket att tjäna på att undersöka detta lite närmare. Genom att sälja eller belåna fakturor kan du nämligen stärka likviditeten i ditt företag och bibehålla ett positivt kassaflöde och rörelsekapital även i lite sämre tider.

Fokusera på kärnverksamheten istället för på kundbetalningar

Factoring ger dig som småföretagare till gång till pengar när du som mest behöver dem, d.v.s. nu på direkten. Istället för att behöva vänta på att dina kunder ska betala sina fakturor kan du sälja vidare fakturorna till ett factoringbolag och genast få betalt. I utbyte tar factoringbolaget en liten avgift och hanterar sedan betalningen från din kund.Detta kan ske genom lite olika upplägg och vi har skrivit separata artiklar härpå sajten där vi går igenom fakturaköp respektive fakturabelåning.

Här kommer vi istället fokusera på hur du kan använda factoring på rätt sätt i ditt företag. Detta är som sagt en stormöjlighet för dig som företagare att förenkla hanteringen av betalningar från dina kunder. Dessutom får du betalt direkt och behöver därmed inte vänta flerveckor eller månader på att betalningen ska dimpa in på ditt företagskonto.Detta har såklart många fördelar för dig och ditt företag, inte minst att kassaflödet stärks när pengarna fortare kommer in på kontot.

Dessutom finns det som bekant gott om saker som potentiellt sett kan distrahera dig som entreprenör. Därför vill du inte behöva oroa dig för när du får betalt från kunderna. Du skulle också gärna slippa att hantera de utmaningar som det innebär att planera företagets ekonomi utifrån ett oförutsägbart kassaflöde. Det är också frustrerande att betalningarna från företagets kunder kan variera i tid utifrån en rad olika faktorer, så som kalendern och huruvida de ekonomiansvariga hos kunderna är på semester eller ej.

Så kan du använda factoring på rätt sätt i ditt företag

Om du driver ett mindre eller medelstorföretag vet du hur oförutsägbara kunder kan vara när det kommer till att betala sina fakturor. Detta kan orsaka enorma problem för ditt företag utifrån flera olika anledningar. Till exempel begränsas din tillgång på rörelsekapital om betalningarna drar ut lite grann på tiden. Det har faktiskt gått så långt att vissa företagare gärna erbjuder sina kunder rabatter om de betalar fakturorna före förfallodatum. Detta ska såklart inte behövas och du kan dessutom åstadkomma samma effekt genom att samarbeta med ett factoringbolag.

Genom att använda factoring på rätt sätt får du tillgång till ett strategiskt viktigt verktyg som kan stärka ditt företagsekonomi. Till exempel kanske ditt företag växer fort och skulle egentligen kunna sälja produkterna till fler kunder om du bara hade tillgång till fler lagervaror. Om du då väljer att sälja eller belåna alla eller några av företagets fakturor kan du snabbt få tillgång till mer kapital. Därmed kan du göra de investeringar som krävs för att köpa in ytterligare lagervaror och expandera verksamheten för att möta den växande efterfrågan på företagets produkter. Du skulle dessutom vara bättre förberedd att dra nytta av de affärsmöjligheter som från tid till annan plötsligt uppstår helt utanförvarning.

Ett annat exempel på hur du kan använda factoring på rätt sätt är för att vid behov kunna skala upp produktionen.Ponera till exempel att bedriver en produktionsverksamhet där ditt företag tillverkar 10 000 enheter i månaden åt. En vacker dag kommer en stor och viktig potentiell kund med en order som är så massiv att du knappt vågat drömma om den. De vill nu köpa in 100 000 enheter i månaden av dig. Hur ska du då kunna skala upp produktionen så pass mångfalt att du kan möta denna efterfrågan? Ett möjligt sätt är att sälja eller belåna dina kundfakturor för att frigöra det rörelsekapital som krävs för att investera i fler maskiner och/eller anställda.

Med detta sagt är inte fakturaköp eller fakturabelåning det rätta alternativet för precis varenda litet eller medelstort företag. Men om du känner igen dig själv i beskrivningen av något av problemen ovan bör du absolut överväga saken!

Våra senaste artiklar

Sälja fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Få betalt fortare för utfört arbete

Få betalt fortare för utfört arbete