Fakturaköp - Sälj dina fakturor och få betalt direkt

Få ett kostnadsfritt prisförslag redan inom 1 timme!

Få betalt fortare för utfört arbete

Företag som har stora kostnader för inköp av material, eller varulager, kan med fördel använda
factoring för att skapa ett bättre kassaflöde. I följande exempel visas hur en snickare kan utnyttja
dessa fördelar.


Svens Snickeri består av 10 anställda och genomför projekt inom kök- och badrumsrenoveringar på
hotell, restauranger och liknande företag. I en offert till ett hotell anger de att arbetskostnaden
förväntas bli 5 000 000 kronor och materialkostnaden 1 000 000 kronor. Utifrån hotellets behov
planeras arbetet löpa över 4 veckor.


Inköp av material


Inför att arbetet kan påbörjas behöver Svens Snickeri köpa in material för 1 000 000 kronor. Sven har
nu valet att antingen ”ligga ute” med denna summa fram till att kunden betalat sin faktura eller hitta
en smidigare lösning med ett bättre kassaflöde.


Visserligen har Svens Snickeri likviditeten som krävs för att köpa in dessa varor men eftersom de
genomför flera projekt samtidigt handlar det om mycket stora belopp som i så fall behöver ”låsas” i
materialinköp.

Betalningsvillkor och factoring


Sven börjar med att kontakta leverantören och ber om betalningsvillkor på 45 dagar. Därmed
kommer arbetet att hinna slutföras innan betalning av varuinköpet behöver ske. De kommer även
hinna fakturera kunden – men däremot inte få in betalningen.


Därefter tecknar Sven ett avtal med ett kreditbolag som erbjuder factoring. Därmed kan
kundfakturorna säljas till kreditbolaget var på Sven får betalt inom 24 timmar. På detta sätt förbättras
kassaflödet betydligt eftersom kundfordringarna används för att betala för leverantörsskulderna.


1 jan – Inköp sker för 1 000 000 kronor. Betalningsvillkor är 45 dagar.
5 jan – Arbetet påbörjas hos kunden.
6 feb – Arbetet slutförs hos kunden.
7 feb – Kundfaktura skapas och skickas till kreditbolaget.
8 feb – Sven får hela fakturabeloppet, minus avgiften på någon procent, av kreditbolaget.
9 feb – Sven kan göra nya inköp för kommande projekt.
15 feb – Förfallodag för leverantörsfakturan för detta projekt.


Förbättrad likviditet


Den primära fördelen för Sven Snickare är alltså den förbättrade likviditeten vilket möjliggör att flera
projekt kan drivas samtidigt utan att för stora summor blir låsta i materialinköp. Detta primärt tack
vare att factoring innebär att företaget får kundfakturorna betalda inom 24 timmar istället för 30
dagar.

Som exemplet ovan visar kan fördelarna med factoring främst utnyttjas av företag med större
kostnader för material- eller varuinköp. Det finns däremot företag inom de flesta branscher som
använder factoring för att nå tjänstens olika fördelar.

Våra senaste artiklar

Sälja fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Använd factoring på rätt sätt

Använd factoring på rätt sätt