Fakturaköp - Sälj dina fakturor och få betalt direkt

Få ett kostnadsfritt prisförslag redan inom 1 timme!

Sälja fakturor och öka ditt kassaflöde

Visste du att det går att omvandla kundfakturor till pengar långt innan fakturorna ifråga förfaller? Detta kan du göra genom att sälja fakturor till ett factoringbolag. Denna fiffiga finansieringsform är främst tillgänglig för företag som handlar med andra företag. Anledningen till detta är att konsumenter generellt sett inte köper produkter och tjänster på faktura.

Men vilka är då för- och nackdelarna med att sälja fakturor som företag? Nedan belyser vi bägge sidorna av myntet!

Fördelarna med att sälja fakturor

Det finns många fördelar med att sälja fakturor som företag. Till de främsta fördelarna hör bland annat att du får:

  • Tillgång till snabba pengar. Du kan ofta sälja en faktura snabbt om du har ett etablerat samarbete med ett factoringbolag. Det betyder att du kan få omedelbar tillgång till det rörelsekapital som du behöver för att täcka oförutsedda utgifter eller dylikt.
  • Möjligheten att stärka kassaflödet. Ett effektivt sätt att hålla kunderna nöjda och lojala är att erbjuda långa kredittider. Sådana riskerar dock att skapa rejäla flaskhalsar i ditt kassaflöde. Men om du passar på att sälja din faktura till banken slipper du vänta på betalningen från din kund. Därmed kan du få det bästa av två världar: långa kredittider och stärkt kassaflöde.
  • Goda möjligheter att sälja din faktura. Du kan sälja fakturor som enskild firma, som aktiebolag eller i egenskap av någon annan bolagsform. Därmed är denna finansieringsform tillgänglig även för de företag som ibland har svårt att få finansiering på annat håll. Ofta krävs nämligen en säkerhet när du vill låna pengar, men när du väljer att sälja fakturor som företag är fakturorna din säkerhet.

Nackdelarna med att sälja fakturor

Fördelarna med att sälja fakturor överväger generellt sett nackdelarna. Med detta sagt är det ändå viktigt att du är införstådd med den potentiella baksidan av myntet. Till de möjliga nackdelarna hör framför allt:

  • I vissa fall kan det vara dyrt att använda sig av factoringtjänster. Det beror helt på vilka kostnader factoringbolaget ifråga tar för sina tjänster. Dessutom bör du vara uppmärksam på hur avgiftsstrukturen ser ut. Du vill till exempel inte behöva betala för dolda avgifter i form av ansökningsavgifter, administrativa avgifter och liknande. Dessutom vill du att factoringbolaget tar en så låg procentuell avgift för respektive köpt faktura som möjligt. Så vad kostar det att sälja fakturor? Ofta ligger avgiften på mellan 2 till 5 procent av fakturabeloppet.
  • Risken med att sälja en faktura utan regress. Visst, det kostar ofta lite mer att sälja en faktura utan regress. Men det kan ändå finnas en vinning med att göra detta då det är mindre riskfyllt för ditt företag. Säljs en faktura utan regress slipper du nämligen riskera att factoringbolaget kräver tillbaka det belopp som har betalats ut för fakturan.
  • Inte tillgängligt för alla företag. Att sälja fakturor kan företag inom vissa branscher göra och andra inte. Framför allt handlar det om att B2B-företag kan utnyttja denna typ av tjänst medan B2C-företag generellt sett saknar möjligheten att göra detta. Det betyder i praktiken att factoringtjänster tyvärr inte är tillgängliga för alla företag.
  • Förtroendet för factoringbolaget. När du samarbetar med ett factoringbolag är det viktigt att du känner ett stort förtroende för bolaget. När du väljer att sälja en faktura på detta vis förlorar du nämligen en liten del av kontrollen och kontakten med din kund. Det är nämligen factoringbolaget som sköter påminnelser och indrivningen av kundfordran via sin fakturaservice. Detta är dock något som många företag faktiskt uppskattar då de samtidigt slipper att agera skurk i dramat kring indrivningen. Du kan därmed lugnt luta dig tillbaka om du har valt att sälja en faktura som går till inkasso.
  • Fakturan kanske inte köps. Det är möjligt för factoringbolag att avstå från att köpa din faktura. Det betyder att det kan bli svårt för dig att sälja en faktura snabbt om det inte finns någon tagare. I vissa fall kan då fakturabelåning vara ett alternativ till att sälja fakturan.

Våra senaste artiklar

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Använd factoring på rätt sätt

Använd factoring på rätt sätt

Få betalt fortare för utfört arbete

Få betalt fortare för utfört arbete