Fakturaköp - Sälj dina fakturor och få betalt direkt

Få ett kostnadsfritt prisförslag redan inom 1 timme!

Fakturaköp

Vi kommer besvara de vanliga frågor om fakturaköp samt allt du behöver veta innan du väljer att använda dig av fakturaköp.

Vad är fakturaköp?

Fakturaköp är en tjänst som vissa finansbolag tillhandahåller. Det är en form av factoring och går ut på att du stärker din likviditet genom att sälja kundfakturor. Genom att göra detta får du snabbt betalt och kan därmed stärka kassaflödet i verksamheten.

Hur fungerar Fakturaköp?

Fakturaköp är en factoringtjänst som förmodligen de allra flesta företag borde använda. Tjänsten gör det nämligen möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt stärka kassaflödet, öka likviditeten och minska kredittiden.För att kunna tillhandahålla en faktura för köp behöver ditt företag inleda ett samarbete med factoringbolag.

Genom att bli kund hos ett sådant kan du snabbt och smidig frigöra såväl kapital som tid. Varför inte ägna era resurser åt att skapa tillväxt i kärnverksamheten istället för att lägga tid på påminnelser och inkassoärenden.

 

Fakturaköp

Fakturaköp med regress – Så funkar det

Här i Sverige är det vanligast att ett factoringbolag väljer att köpa en faktura med regressrätt. Regressrätten innebär att factoringbolaget kan återkräva de pengar som har betalats ut till ditt företag genom ett fakturaköp med regress.
Om din slutkund inte betalar sin fordran i tid kan factoringbolaget då återkräva beloppet av dig. Vanligtvis regleras skulden via ett konto som du har hos dem.

Nackdelen med att genomföra ett fakturaköp med regress är således att ditt företag uppbär hela kreditrisken. Tack vare den regressrätt som finansbolaget har är du fortfarande beroende av att din kund betalar sin skuld i tid. Om så inte är fallet kan du nämligen bli skyldig att återbetala pengarna till factoringbolaget.

Fakturaköp utan regress – Så funkar det

Ett fakturaköp utan regress fungerar på så vis att factoringbolaget tar hela kreditrisken. Detta är fördelaktigt för dig då du slipper oroa dig för huruvida slutkunden kommer betala sin faktura eller ej. Oavsett utfallet bär finansbolaget risken.

Är ett fakturaköp med regress sämre?

Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara sämre att sälja en faktura detta villkor. Men när factoringbolaget gör ett fakturaköp med regress tar de inte på sig kreditrisken. Det innebär att ditt företag tvingas bära denna risk om din kund inte betalar sin faktura.

Ett fakturaköp utan regress medför en lägre risk för ditt företag

Fakturaköp utan regress är ett lite mindre vanligt upplägg i Sverige men desto vanligare i vissa andra länder. Framför allt är denna variant ganska vanlig i USA. Detta är också det upplägg som är mest fördelaktigt för ditt företag.

Ett fakturaköp utan regress innebär nämligen att factoringbolaget avsäger sig den regressrätt som gäller enligt det ovan nämnda upplägget. Vad detta betyder är att de tar på sig kreditrisken. Därmed drabbas inte du om din kund inte skulle betala sin faktura – du blir då inte återbetalningsskyldig till factoringbolaget.

En potentiell nackdel med detta upplägg är att ett fakturaköp utan regress vanligtvis kostar lite mer. Anledningen till detta är såklart att upplägget medför en ökad risk för finansbolaget.

Så funkar fakturaköp

Vad är fördelarna med fakturaköp?

Det finns många fördelar med att låta ett finansbolag köpa en faktura (eller flera) av dig. Nedan belyser vi de viktigaste av de många fördelarna med detta förfarande! Ett utav de största fördelarna är att man får betalt direkt.

Du får pengar på direkten

När ditt företag använder sig av fakturaköp säljer ni vidare era kundfordringar till ett finansbolag. Finansbolaget driver i sin tur in skulden från slutkunden och betalar redan i förväg ut pengarna till dig.

Det betyder att du inte längre behöver vänta på att kredittiden löper ut och kunden betalar innan du får betalt för dina tjänster eller produkter. Ofta kan du få betalt redan samma dag eller inom bara någon bankdag när du skall sälja dina fakturor.

Fakturaköp optimerar kassaflödet

Med fakturaköp kan du enkelt optimera företagets kassaflöde. En vanlig flaskhals som uppstår är som bekant just att det tar lång tid att få in betalningar från kunder. Detta gäller oavsett om kunderna betalar i tid, men än längre tid tar det när de är sena med sina betalningar.

Därför bör du försöka optimera det egna kassaflödet så gott du kan. Ett enkelt och effektivt sätt att göra detta är alltså att sälja vidare fordringarna till ett factoringbolag.

Du kan jämna ut säsongsvariationer på intäktssidan

Ett annat vanligt problem som många företag har är att intäkterna fluktuerar ganska mycket utifrån ett säsongsmönster. Denna typ av säsongsvariationer på intäktssidan kan ofta vara ganska påtagliga och kännbara för företaget.

För att jämna ut de säsongsbetonade topparna och dalarna kan ni därför använda er av fakturaköp. Ni kan då välja att sälja vidare fakturorna framför allt under de tider då likviditeten är sämre. På så vis får ni snabbare in pengarna på kontot och kan använda dem för att betala ut löner.

Din administrativa börda minskar

En stor fördel med att använda factoringtjänster är att dessa kan bidra till att minska den administrativa bördan i företaget. Ett fakturaköp innebär nämligen en minskad administration jämfört med då du själv fakturerar din slutkund.

Factoringbolagets fakturaservice förenklar hanteringen av fakturor och gör så att du slipper hantera påminnelser och inkassoärenden. Denna administration sköter finansbolaget åt dig och du kan lägga din tid och energi på annat.

Du kan själv välja att tillhandahålla faktura för köp

Du kanske trodde att du blir tvungen att sälja alla dina fakturor bara för att du väljer att samarbeta med ett factoringbolag? Så är dock inte fallet – du kan själv välja om du vill tillhandahålla en viss faktura för köp eller ej.

Fakturaköp är en flexibel tjänst som innebär att du kan styra hur många och vilka fakturor du vill sälja vidare till finansbolaget.Factoring som det även kallas är ett annat namn för att sälja fakturor och få in pengarna på kontot istället för att ta ett bank lån och förbättra er likviditet. Det finns även fakturabelåning som är en annan typ av faktura köp.

Vanliga frågor om fakturaköp

Du har förmodligen många frågor om fakturaköp som du önskar får svar på. Därför har vi valt att sammanställa några av de vanligaste frågorna nedan och besvara dessa. Det hela är egentligen inte så komplicerat som det kanske kan verka vid en första anblick.

Så fort du börjar tillhandahålla din första faktura för köp till ett factoringbolag kommer du märka detta. Fakturaköp är ett enkelt och utmärkt sätt att snabbt stärka kassaflödet och likviditeten. Ta kontakt med ditt factoringbolag vid frågor som rör din situation. Sälj faktura idag och slipp att säga investering till ditt bolag.

Så funkar ett fakturaköp – Guide steg för steg

  1. Fakturan skapas automatiskt eller manuellt av er och skickas in via mejl eller direkt vi koppling till oss på Qred Factoring. Du väljer givetvis om du vill sälja alla eller bara ett par enstaka.

  2. När fakturan har mottagits görs en kontroll för att se om alla uppgifter stämmer och skickas ut till slutkunden. Skulle något saknas blir du kontaktad av våra rådgivare för komplettering.

  3. I samma ögonblick fakturan blir godkänd så skickar vi ut den till er kund och väljer vilka betalningsvillkor som avtalats skall gälla 30, 60 eller 90 dagar. Vi betalar ut er samma dag som fakturan godkänns. Vi tar sedan hand om all efter service såsom betalningen från din kund, samt eventuella inkasso krav, påminnelser och kontakt.

Avtal tecknas samt får ni tillgång till er fakturaportal där ni enkelt kan skapa eller importera samt automatiskt bokföra med ert bokföringsprogram.

Fakturorna genomförs en automatisk kreditbedömning samt blir fakturan omsedd med information. Samma dag som fakturan godkänns köper vi fakturorna och genomför utbetalning till ert bankkonto eller bankgiro.

Därefter följder vi upp betalningen samt ser till att er kund betalar in till oss på det angivna datumet, ni kan följa fakturan hela vägen enkelt via portalen.Är det så att er kund inte betalar? Följer vi upp med påminnelse samt inkassokrav och driver ärendet vidare vid behov för de fakturor.

Hur säljer man en faktura?

För att kunna sälja vidare en faktura behöver du först bli kund hos ett factoringbolag. Du säljer sedan dina produkter eller tjänster precis som vanligt men fakturerar inte din kund. Istället skickar du vidare fakturan till factoringbolaget vanligtvis via webben eller mejl.

Varför säljer man fakturor?

Många företag väljer att sälja fakturor genom att använda sig av fakturaköp för att snabbt kunna förbättra sin likviditet. Genom att tillhandahålla en faktura för köp kan du låta ett factoringbolag köpa din faktura och driva in din kundfordran. Du får dina pengar direkt och kan använda summan och stärka ekonomin i företaget.

Vem köper fakturor?

Det finns en ganska stor marknad idag för flera olika banker och finansinstitut som ägnar sig åt fakturaköp. Dessa aktörer tar över din faktura efter köp och tar ofta en ganska låg avgift för denna tjänst.

Fördelen är att du slipper vänta på pengarna tills kunden betalar. Många svenska företag anser att det är en tryggt att göra affärer på det viset samt att försäljningen kommer in tidigare. På det viset gynnas bolaget finansiellt på ett bra sätt även om företagets fakturor blir obetalda.

Hur bokför jag ett fakturaköp?

Du bokför fakturaköp genom att kreditera konto 1511 fakturabeloppet inklusive moms. På debetsidan bokför du den ingående momsen på konto 2641 samt factoringbolagets avgifter på konto 6065. Det utbetalade beloppet bokförs sedan på bankgirokontot.

Hur påverkar ett fakturaköp min balansräkning?

När ett factoringbolag erhåller din faktura via köp hamnar kundfordran i deras balansräkning istället för i ditt företags dito. Detta är positivt för dig då vissa nyckeltal kan stärkas när det kapital som har bundits upp i kundfordringar frigörs.

Kan jag använda mig av fakturaköp med aktiebolag?

Vare sig du driver ett aktiebolag eller någon annan form av bolag kan du sälja dina fakturor och använda dig av dessa tjänster genom att kontakta oss.

Kan jag använda mig av fakturaköp som enskild firma?

Ja, alla bolagsformer har möjlighet att använda sig av fakturaköp för att förbättra likviditeten. Det betyder att du kan tillhandahålla en faktura för köp även om du driver en enskild firma. Factoringbolaget lägger ingen vikt vid bolagsformen. Är det så att du vill veta mer kontakta oss helt enkelt idag för mer information och kostnadsfri konsultation.

Våra senaste artiklar

Sälja fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Använd factoring på rätt sätt

Använd factoring på rätt sätt