Fakturaköp - Sälj dina fakturor och få betalt direkt

Få ett kostnadsfritt prisförslag redan inom 1 timme!

Factoring utan regressrätt

Att sälja fakturor utan regressrätt innebär en ökad säkerhet för företaget att få kundfordringarna betalda. Men det innebär även högre kostnader och minskad möjlighet att få fakturorna sålda.

Här beskrivs vad factoring utan regressrätt innebär samt fördelar och nackdelar med detta alternativ.

Vad innebär factoring utan regressrätt?

Factoring utan regressrätt innebär att det företag som sålt sina fakturor inte längre har någon kreditrisk för dessa. När fakturorna säljs får företaget fakturabeloppet, minus eventuell avgift, inom 24 timmar och därefter har kreditbolaget hela ansvaret för fakturan.

Kreditbolaget tar hela ansvaret

Kreditbolaget kommer att skicka fakturan, samt fakturaunderlag, till aktuell kund. Skulle kunden inte betala kommer bolaget skicka påminnelser, använda inkasso företag och i ett sista steg ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kan inte heller Kronofogden få inskulden kommer kreditbolaget att få en kreditförlust.

Som visas ovan har alltså kreditbolaget tagit över hela den ekonomiska risken efter att fakturan har sålts till dem.

Skillnaden mot factoring med regressrätt

Den primära skillnaden mot factoring med regressrätt är alltså hur kreditrisken hanteras. Finns det regressrätt kommer kreditbolaget först försöka få in kundfordring men om detta inte lyckas är det företaget som sålt fakturan som får kreditförlusten. Kreditbolaget kommer i detta fall kräva tillbaka det belopp som betalades ut när fakturan såldes.

Fördelar och nackdelar

Det är viktigt att företag förstår fördelar och nackdelar med olika alternativ inom factoring. Detta både för att hålla nere kostnaderna och få de tjänster som passar företagets unika behov.

Fördelar

Fördelen med att välja bort regressrätten är, som förklara sovan, att någon kreditförlust inte kan uppstå för företaget. Detta genom att kreditbolaget tar över all risk när de köper fakturorna.

Nackdelar

Det finns två nackdelar med att välja bort regressrätten.

·       Högre kostnad

Eftersom det är finansbolaget som tar risken för kreditförlust kompenseras detta med betydligt högre kostnad för kunden. En kund som primärt vill använda factoring för att få ett förbättrat kassaflöde bör alltså ha kvar regressrätten för att på så sätt hålla nere kostnaden.

·       Färre fakturor kan säljas

Den andra nackdelen är att betydligt färre kundfakturor kan säljas. Även detta beror på den ökade kreditrisken för kreditbolaget. Inför att fakturorna köps kommer en grundligare kreditbedömning att ske. Anses risken vara för stor att fakturan inte kommer kunna betalas väljer kreditbolaget att inte köpa fakturan.

Går att kombinera…

De flesta kreditbolag erbjuder sina kunder att kombinera och därmed välja vilka fakturor som önskas säljas med och utan regress.

Ett företag kan exempelvis välja att primärt sälja sina fakturor med regressrätt för att därmed hålla nere totalkostnaden för denna tjänst. Fördelen blir därmed att fakturorna blir betalda inom 24 timmar från att de skickats till kreditbolaget varpå ett bättre kassaflöde uppstår.

Men i de fall som företaget vill vara helt säkra på att kreditförlust inte ska kunna uppstå väljs regressen bort. Den högre säkerheten innebär då en högre kostnad.

Våra senaste artiklar

Sälja fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj fakturor och öka ditt kassaflöde

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Sälj din faktura snabbt – slipp jaga kundbetalningar

Använd factoring på rätt sätt

Använd factoring på rätt sätt