Fakturaköp - Sälj dina fakturor och få betalt direkt

Få ett kostnadsfritt factoring prisförslag redan idag!

Tack! Vi återkommer med prisförslag!
Något gick lite snett... Prova gärna igen.
sälja-fakturor
sälja-fakturor

Vad innebär det att sälja sina fakturor?

Att sälja fakturor innebär att man säljer en fordran eller kundfakturor för att få betalt snabbare och lösgöra likviditet i ett bolag. Fakturaköp med andra ord, det innebär att du säljer dina fakturor till ett finansbolag som tar över fordringen och du får betalt direkt för fakturan istället för att vänta 30, 90 eller upp till 120 fakturadagar.

Du kanske ofta hör begrepp som fakturaköp med och utan regress, fakturabelåning, pantsätta fakturor, factoring eller överlåtna fordringar. De finns flera olika benämningar men allt innebär indirekt att man säljer sina fakturor för att på så sätt lösgöra kapital som i vanliga fall ligger låst i reskontran samt en enklare administration.

Sälj din faktura och få betalt direkt

Att sälja sina fakturor är ett smidigt sätt för företag att få snabb tillgång till likvida medel utan att behöva vänta på att kunderna betalar fakturorna. Kort och gott så innebär det att istället för att själv fakturera din kund så överlåter du detta till Qred som hämtar fakturan från ditt bokföringssystem eller skickar du in den via mejl därefter hanterar de allt,  betalar vi ut hela fakturan till dig och fakturerar din kund.

Vad är factoring och hur funkar det att sälja sina fakturor?

Factoring är finansieringsmetod som innebär att ett företag säljer sina fakturor till ett factoring eller finansbolag som i sin tur tar över fordran och betalar fakturabeloppet till företaget direkt.

Sälj dina fakturor och få betalt direkt för att få in pengarna fortare och slippa oroa sig över obetalda fakturor. Vi inväntar därefter betalningen från dina mottagare oavsett om du har fakturerat på 30 dagar, 60 dagar eller 90 dagar. När vi har köpt din faktura så bokför vi även samtliga kostnader direkt till ditt bokföringssystem.

Hur funkar det att sälja fakturor?

Det innebär en rad av händelser, resan att från faktura till pengarna på kontot innebär att man som första steg: skickar in fakturan till factoringbolaget därefter gör vi en kontroll av fakturamottagaren och köper fakturan. I andra hand landar pengarna på kontot och du får direkt betalt och din kund betalar oss enligt betalningsvillkoren.

Vad är den procentuella kostnaden för att sälja sina fakturor?


Du har då mottagit fakturans belopp minus en procentsats 1,0%-3,5%) redan det datumet du ställt ut fakturan och på så sätt slipper du agera bank gentemot dina kunder.

Smidigt tycker vi, tycker även ni det så är du välkommen att kontakta oss på 0101 388 353 eller factoring@qred.com om ni önskar mer information. Genom att sälja fakturor slipper du ta ett företagslån och kan finansiera nya projekt genom få in pengarna fortare.

Är det så att du vill sälja enstaka faktura eller har många fakturor är det helt acceptabelt. Du loggar in enkelt via portalen alternativt skickar in fakturorna till oss via mejl så löser vi resten. Vi har även integration mot Visma, Fortnox och de större hanterarna.

Vad kostar det att sälja fakturor?

Det kostar lite varierande beroende på risk och bransch? Det önskar vi att det hade funnits ett fast pris för alla men då vi oftast måste sätta priset på risk samt utestående kapital så är det vissa saker vi måste titta på innan vi kan ge ett korrekt pris:

Utställarens (er) kreditbetyg, mottagarens (era kunder eller köpare) kreditbetyg samt vilka volymer vi kan förvänta oss att finansiera.

Efter detta (tar max 1 timme) kan vi presentera ett pris för er som vi verkligen kan stå bakom, då betalar du denna procentsatsen på samtliga fakturor som du väljer att sälja fakturor. Är det så att du vill sälja din fordringar har du hittat rätt ställe.

Hos många konkurrenter tillkommer där årsavgifter & fakturaavgifter men det är inget ni måste tänka på när ni är kund hos oss på Qred när du tänker sälja fakturor. Du betalar enbart den överenskomna procentsatsen på dom fakturorna du har valt att sälja tex. om ni säljer en faktura på 10.000 kr på 30 dagar och betalar 2% så får ni 9800 kr utbetalt redan samma dag. Det tillkommer inga dolda avgifter hos Qred Factoring.

Generellt så ligger snittet hos oss mellan 1,5-2,5% för samtliga av våra kunder medans snittet hos våra branschkollegor ligger runt 2,5-4,5% samt en massa andra kostnader och dolda villkor. Så för att sammanfatta så kan ni förvänta er ett pris runt 2% utan några som helst andra avgifter när ni säljer era fakturor till oss på Qred Factoring önskar ni mer information, när du vill sälja din fakturor finns vi här för er.

Fakturaköp = Sälja faktura

Fakturaköp eller factoring, är ett begrepp som innebär en finansieringsform som baseras på företagets kundfakturor. Det innebär att företaget säljer sina kundfakturor till en bank, ett factoring- eller finansbolag för att få in det fakturerade beloppet, exklusive en avgift, omedelbart på kontot. Detta har blivit ett vanligt sätt att förbättra företagets likviditet genom att snabbt få in kundfordringarna. Fakturaköp har blivit en populär finansieringsform för företag av alla storlekar.

Att sälja sina fakturor är det du aktivt gör när du använder sig av produkten Fakturaköp så varför kallar man det då att sälja sina fakturor? Genom att sälja en faktura får du betalt fortare och ökar likviditet.

När du ansluter dig till ett factoring bolag likt Qred och väljer att överlåta dina fordringar för att snabb lösgöra kapital i reskontran så “säljer du dina fakturor” till Qred Factoring.

Kort sammanfattat så har begreppet sälja sina fakturor blivit det våra kunder använder istället för att använda sig av produktnamnen såsom fakturaköp, fakturabelåning och factoring (som är samlingsordet för samtliga produkter).

Det är enkelt att komma igång med att sälja fakturor hos finansbolaget och kräver inga bindningstider eller för att du ska kunna komma igång. Factoring kan tillämpas med eller utan regress. Detta innebär att fakturan antigen går tillbaka till företaget eller till factoringbolaget om kunden inte betalar, de som har ansvar för den slutliga faktura. Att sälja sina fakturor är det du aktivt gör när du använder dig av tjänsten.

Vad är det man säljer?

Indirekt så säljer du rätten att fakturera din kund för ditt redan utförda jobb alternativt för dina redan levererade produkter. Du säljer din faktura till finansbolaget och får pengarna på kontot. Kreditrisken säljer du också om våra kredithandläggare har bedömt att dina fakturamottagare har tillräckligt bra kreditbetyg för att kunna bära beloppet.

För att kunna sälja fakturorna eller för att använda dig av “produkten” fakturaköp så är det viktigt att fakturan inte är utställd sedan tidigare, utan istället så skapar du fakturan i ditt bokföringssystem därefter skickar du över fakturan till Qred Factoring som tar hand om utskick, påminnelser etc. gentemot dina kunder.

Så för att sammanfatta använder man begreppet att sälja fakturor för att beskriva handlingarna kopplade gentemot Fakturaköp, Fakturabelåning och Factoring.

Vem tar risken när man säljer fakturor?

Vi börjar med att förklara att varje faktura vi köper genomgår en bedömning av en utbildad kredithandläggare, under denna bedömningen så tittar vi på fakturabeloppet samt mottagaren av fakturan (era kunder) och andra kriterier.

För att bedöma om vi anser att mottagaren är kreditvärdig för beloppet, om så är fallet så köper vi fakturan utan regress (utan risk för er) vilket är att föredra för alla inblandade.

Om det dock skulle visa sig att er fakturamottagare inte är kreditvärdig för beloppet så betalar vi ut fakturan till dig och skulle fakturan inte blivit betald 30 dagar efter förfallodatumet (efter påminnelser och påringning) så måste ni återbetala fakturabeloppet alternativt kvitta gentemot nya fakturor.

Företagets riskbedömningen när man säljer fakturor brukar även bedömas på kreditvärdighet bland annat där ingår kreditbetyg och risk hos de olika bolagen. De historiska nyckeltalen samt ekonomiska siffrorna för företaget och vem slutkunden är kan även ingå i helhetsbedömningen för priset.

När du ska sälja fakturor så tar Qred Factoring övertar kreditrisken om er kund vid överlåtelse tillfället är kreditvärdiga, och ni kan åter fortsätta leverera era tjänster/produkter till era kunder och i dom fallen era kunder inte har tillräckligt god kreditvärdighet så kan ni lita på att vi skickar ut fakturan, hanterar eventuella påminnelser samt ringer om era kunder skulle släpa på betalningen.

Sälja faktura till företag

När du säljer dina fakturor till företag eller factoringbolag innebär det att du får ett snabbare sätt att finansiera ditt rörelsekapital. Factoring eller fakturaköp kan användas av aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag. Att använda sig av factoring tjänster blir allt mer vanligt och ett bra sätt för företag inom bygg exempelvis att få betalt samma fortare.

Hur väljer man en fakturaköpspartner?

För att välja rätt fakturaköpspartner är det viktigt att förstå vilka behov som företaget har. Det är bra att undersöka vilka tjänster som erbjuds och vilka villkor som gäller.

Det är också viktigt att jämföra olika fakturaköpspartners priser och avgifter. Det är även bra att ta reda på om företaget har erfarenhet av att arbeta med företag som liknar ditt eget. Det är också viktigt att säkerställa att fakturaköpspartnern har en bra kundservice och att de är tillgängliga för att hjälpa till med eventuella problem.

Vad är riskerna med fakturaköp?

Fakturaköp kan vara ett bekvämt sätt att betala för varor eller tjänster, men det finns vissa risker som du bör vara medveten om. För det första är det viktigt att kontrollera att företaget som du köper från är pålitligt och att de har en god kreditvärdighet. Om du inte gör detta kan du riskera att få en faktura som inte betalas.

Det är också viktigt att kontrollera att företaget är äkta och att du inte blir lurad. Om du betalar för en produkt eller tjänst som inte levereras kan du inte få tillbaka pengarna. Det är också viktigt att kontrollera att företaget har ett giltigt kontrakt som skyddar båda parter. Om du inte följer dessa riktlinjer kan du riskera att förlora pengar och bli utsatt för bedrägeri

Bedrägeririsk

Denna kan man tyvärr aldrig överlåta då en eventuell tvist är mellan utställaren och fakturamottagaren, däremot så hjälper vi gärna våra kunder att göra en uppdaterad bedömning av era nya kunder eller förfrågningar för att på så sätt undvika eventuella bedragare.

Våra handläggare har sammanlagt över 20 års erfarenheter av kredithantering och är tränade i att upptäcka eventuella bedragare. Vad kostar det den tjänst? Ingenting så klart, ett samarbete med Qred är mer av ett partnerskap, för oss är ditt bolags välmående i vårt intresse.

Vad är fakturaavdrag?

Fakturaavdrag är ett skattemässigt avdrag som görs för att minska den skatt som ska betalas. Det är ett avdrag som görs på den skatt som ska betalas för att ge företagare ett ekonomiskt incitament att betala sina fakturor i tid. Fakturaavdraget är ett av de största skattemässiga avdragen som finns och är ett viktigt verktyg för att hjälpa företagare att förbättra sin ekonomiska situation.

Fördelar med att sälja fakturor

Har ni någon gång tänk att era kunder utnyttjar er lite som en bank och systematiskt betalar era fakturor för sent, ibland 3-4 dagar och ibland upp till 60 dagar efter fakturan har förfallit för betalning. Tyvärr är detta väldigt vanligt för att större beställare skall undvika att själv behöva låna pengar då dom oftast har en beställare som i sin tur skall betala dom. Använd factoring på rätt sätt och se det positiva utfallet.

Sluta agera bank åt era kunden genom att sälja era fakturor och ni finner snart er med;

Bättre likviditet

Bättre likviditet innebär att direkt efter att ni är klara med ert uppdrag/ert lyft/levererat era produkter så får ni betalat för att kunna använder pengar direkt i er verksamhet för att fortsätta att göra inköp, betala löner eller rentav investera i nya affärsområden.

Om vi leker med tanken av att ni har 2 miljoner uppbundet i eran reskontra som ni inom 30 dagar kan få ut i förskott, vad har det förändrat för ert bolag?

Kanske kan du förhandla till dig en inköpsrabatt vid större inköp och göra en besparing på 4%, om du i din tur betalar 1,5% för tjänsten så är det en väldigt bra extra marginal. Därav kan sälja fakturor öka er nuvarande likviditet samt bespara er tiden och arbetet för att hitta andra finansieringslösningar.

Välkommen att kontakta oss om ni vill sälja fakturor eller väljer att sälja enstaka faktura, ni ska kunna vid vilken punk som helst kunna få en faktura finansierad.

Administrativ avlastning

Svenska företag är kända för att leverera kvalitet åt kunderna, dock är vi inte lika noga med att faktiskt fakturera i tid utan fakturan skickas oftast med 30 dagars kredittid upp till 30 dagar efter att själva jobbet är utfört. (därefter följer oftast upp till 5 påminnelser)

Med Qred Factoring säljer du fakturan direkt när jobbet är utfört och sköter vi hela hantering från utskick, påminnelser samt eventuella inkassokrav, en del är att driva in skulden. Är det så att du vill sälja för att slippa kontrollera fakturan och följa upp samt ta risken för fakturan är det rätt tjänst.

Vilka fakturor kan man sälja?

Alla B2B fakturor kan man sälja förutom fakturor som redan är utställda av era sedan tidigare! Att sälja faktura har blivit allt mer vanligare och används i stort av bland inom bygg, transport, logistik, grossist och övriga verksamheter som vill sälja och få betalt fortare.

Detta innebär att oavsett om du har en faktura på 1000 kr eller 10 miljoner så kan vi avlasta er genom att köpa fakturan så att ni direkt lösgör ert upplåsta kapital i reskontran.

Sälj enstaka fakturor!

Hos oss på Qred Factoring så väljer ni själv löpande om ni vill sälja alla era fakturor eller enbart enstaka, på så sätt kan ni löpande styra och övervaka er egen likviditet för att kunna ta er igenom toppar och dalar i företaget. Kontakta oss redan idag!

Genom att sälja fakturor eller en enstaka faktura ökar du kassaflödet samt väljer du givetvis helt själv hur många fakturor ni önskar att sälja genom oss. Vi köper fakturor från ditt företag vare det säg är enstaka fakturor eller om ni önskar sälja alla.

Sälja fakturor trots betalningsanmärkning?

Fördelen med att sälja sina fakturor är just att detta är möjligt trots betalningsanmärkningar då vi finner säkerheter i era fakturor och mottagare, tex. Så har ert bolag haft en tillväxt som gjort det svårt att säkerställa att era räkningar blivit betalda i tid då ni haft mycket kapital uppbundet i er reskontra.

Trots att ni har några betalningsanmärkningar så kan vi göra en bedömning baserad på era mottagare och trots betalningsanmärkningarna köpa era fakturor då mottagarna (den som faktiskt ska betala fakturan) är kreditvärdiga för beloppen och på så sätt så kan vi betala ut fakturorna till er så att ni slipper agera bank åt era kunder och på så sätt kan ni betala era räkningar i tid.

Hur kommer jag igång med att sälja fakturor?

För att komma igång och sälja era fakturor så finns där olika sätt, ni kan kontakta oss via telefon, mail, chatten eller via vår formulär “kom igång”, därefter får ni ett avtalsförslag inom 1 timme för er att se över.

När ni signerar avtalsförslaget så tar det ungefär 1-2 timmar för vår kreditavdelning att handlägga detta, därefter skickar dom över inloggningsuppgifter samt all information ni behöver för att komma igång.

Ni har nu fått ett konto och är redo att börja sälja era fakturor när det passar er eftersom ni har tillgång till vår fakturaportal dygnet runt samt kan få betalt direkt.

Vad krävs för att en faktura ska uppfylla kraven?

Det brukar inte krävas speciellt mycket för att en faktura skall kunna säljas alternativt finansieras. Men nedan listar vad som krävs för du skall kunna sälja fakturor detta är några av grunderna;

Om fakturorna som ni önskar att sälja uppfyller ovan krav så är det bara att “aktivera” era fakturor med fakturaköp. Är det så att du vill sälja en eller flera fakturor så finns det fördelar med att sälja till ett bolag som inte har några bindningstider eller krav.

Hur säljer jag en faktura?

Hos oss på Qred är det lätt att vara kund, vi har lagt väldigt mycket resurser på integration gentemot dom marknadsledande bokförings systemen såsom Fortnox, Visma, Pyramid, Microsoft Navision samt Pyramid när ni ska sälja fakturor.

När ni blir kund hos oss på Qred så hjälper vi er att snabbt och smidigt integrera ert system gentemot vår fakturaportal, ni kan då lätt och simpelt följa nedan nämna steg för att överlåta era fakturor.

När ni säljer en faktura tas följande steg för att fakturan skall överlåtas:

  1. Skapa era fakturor i ert bokföringssystem som ni brukar
  2. Spara fakturorna utan att bokföra eller skicka ut
  3. Gå till Qred´s fakturaportal och “hämta fakturor”
  4. Vi importerar samtliga fakturor era fakturor och bokför dessa i ert system
  5. Vi betalar ut fakturorna till er så ni har pengarna på kontot och bokför utbetalningen samt våra avgifter helt automatiskt genom integrationen till ert bokföringssystem
  6. Vi skickar därefter ut fakturan och inväntar betalningen av era kunder

När blir pengarna utbetalda för sålda fakturor?

Det korta svaret är att ni har pengarna efter lunch redan samma dag om ni har aktiverat fakturorna samma morgon eller kvällen innan. Däremot så kommer vi att behöva bekräfta fakturorna med fakturamottagare på större fakturor (även kallad motpartsbekräftelse) innan vi kan betala ut fakturorna.

En motpartsbekräftelse brukar inte ta mer än 2-5 timmar, om ni är osäkra på om vi kommer att behöva göra detta på era fakturor så är ni välkomna att höra av er till oss så tittar vi på detta tillsammans. Istället för att få betalt inom det utställda 30, 90 dagar eller 120 dagar.

Majoriteten av alla fakturor vi köper blir utbetalda inom 4 timmar. Påminnelser och inkasso sköter vi samt vanliga frågor vilket minskar belastningen på ert företag, så att ni slipper sälja faktura till inkasso. Att få betalt direkt och istället för att vänta resulterar i god likviditet.

Kundkontakten

Självklart så bibehåller ni kontakten med era kunder och i dom fallen vi har kontakt med era kunder så beror det i dom flesta fallen på att era kunder kontaktar oss för att meddela att betalningen dröjer några dagar extra alternativt för att dom önskar en fakturakopia etc.

Vårt största fokus vid kontakt med era kunder är att ge dom den absolut bästa hjälpen! Därav kan det förenkla att hålla koll på så många fakturor och låta oss sköta det vi är bäst på samt låta er fokusera på er kärnverksamhet.

Hur påverkas slutkunden?

Enligt våra erfarenheter så påverkar det eran relation positivt så ni och era kunder kan fokusera på era affärsrelation utan att diskutera uteblivna betalningar etc som lätt kan infektera en relation.

Skulle kunden behöva be om 5 extra dagar för att lyckas betala fakturan/fakturorna detta ökar chanserna att få betalt, vilket är en bra egenskap från ett factoringbolag.

Det finns alltid factoring fördelar och nackdelar med att använda sig utav tjänsten de största fördelarna är att kassaflödet i företaget ökar vilket betyder snabbare köpkraft och minskar kreditrisken. Några nämnvärda saker är att man ger bort faktureringshanteringen vilket kan vara skönt för majoriteten av bolagen samt en liten del vanligtvis mindre än 2% av beloppet.

Vi vill gärna se oss själv som eran externa ekonomiavdelning som strävar efter ge “våra kunder” och era fakturamottagare en så bra upplevelse som det bara går genom att sälja fakturor.

Vi på Qred Factoring är specialister på fakturaköp och besvarar gärna era frågor oavsett om ni redan är kund, vill bli kund eller bara vill veta mer. Låt oss ta hand om det administrativa istället för att vänta in betalningarna, få betalt direkt.

Hos oss kan ni alltid förvänta er marknadens bästa villkor tillsammans med den modernaste tekniken för att underlätta både er likviditet och er tid. Ni når oss alltid på telefon, e-post och via vår chatt kontakta oss för mer information.


Skriven av: Sebastian Liljeholm
Uppdaterad: April 13:e, 2023.
Fact checked by: Alexander Englund
Källa: Statistiska Centralbyrån / Sveriges Riksbank och finansbolag.

Sidan blev senast uppdaterad:
NYHETER

Vad krävs för en fakturamall

Om du letar efter en fakturamall finns det flera alternativ att välja mellan. En enkel sökning på internet ger många träffar på fakturamallar som du kan ladda ned och använda.

Apr 13, 2023
Läs mer om factoring
NYHETER

Hur säljer man en faktura som företag?

En fakturaförsäljning eller ett fakturaköp innebär att en tredje part köper upp den skuld som en kund har till dig. Ett finansbolag

Mar 7, 2023
Läs mer om factoring
NYHETER

Sälj faktura till Fortnox

Fortnox är ett företagsprogram som är speciellt utformat för att hjälpa företag att hantera deras hela affärsprocess. Programmet hjälper dig att ska

Feb 17, 2023
Läs mer om factoring
Se fler artiklar
NYHETER

Fakturamall

Apr 13, 2023

Om du letar efter en fakturamall finns det flera alternativ att välja mellan. En enkel sökning på internet ger många träffar på fakturamallar som du kan ladda ned och använda.

Läs mer
NYHETER

Att använda fakturaköp på rätt sätt som företag

Mar 7, 2023

En fakturaförsäljning eller ett fakturaköp innebär att en tredje part köper upp den skuld som en kund har till dig. Ett finansbolag

Läs mer

Integrerar direkt mot din bokföring

Hämtar, skickar & bokför

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Qred är registrerat hos finansinspektionen

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Vanliga frågor om att Sälja faktura

Hur kommer jag igång?

Det tar bara någon minut att komma igång och få en offert på att sälja fakturor. Ni fyller i formuläret längst upp på hemsidan med kontaktuppgifter, organisationsnummer varefter vi tar en titt på er ansökan och återkommer via telefon eller mail.

Hur går det till att sälja en faktura?

För företag som fakturerar med 30-90 dagars faktura datum kan det ta väldigt långt tid att få betalt för sitt arbete därav sälja din faktura, på det viset får du betalt inom 1-2 arbetsdagar vanligtvis redan 24-timmar efteråt.

Att sälja sin faktura är enkelt, du ingår i ett avtal med ett finansbolag. Säljer de fakturor du önskar få betalt för därmed ökar företaget likviditet. Finansbolaget tar därefter hand om påminnelser och inkasso och du står till ingen risk. Du får betalt inom 1-2 arbetsdagar enkelt, snabbt och smidigt.

Vad krävs för att sälja en faktura?
plus

Oftast krävs det någon form av avtal som reglerar den procentsats som ska dras från fakturabeloppet vid inbetalning. Finansbolaget tar då över fordran som företaget har hos sin kund och hanterar all efter service av fakturan såsom kundtjänst, påminnelser och inkasso. Det enda som krävs är att ditt företag är svenskregistrerat samt att du har levererats dina varor eller tjänster.

Oftast krävs det någon form av avtal som reglerar den procentsats som ska dras från fakturabeloppet vid inbetalning. Finansbolaget tar då över fordran som företaget har hos sin kund och hanterar all efter service av fakturan såsom kundtjänst, påminnelser och inkasso. Det enda som krävs är att ditt företag är svenskregistrerat samt att du har levererats dina varor eller tjänster.

Varför bör man använda fakturaköp?
plus

När du använder dig av fakturaköp så frigör du kapital i företaget och ökar kassalikviditet så att du har möjlighet för expansion, betala löner till anställda eller återinvestera pengarna genom att köpa material och verktyg till företaget. Du får dina pengar direkt genom fakturaköp samma dag istället för att låsa upp kapitalet i en faktura för 30, 60 eller 90 dagar. Kontakta oss idag för mer information.

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning
plus

Skillnaden mellan faktura köp och fakturabelåning är följande: faktura köp innebär att finansbolaget köper fakturor och därmed tar ibland kreditrisken medans fakturabelåning innebär att finansbolaget belånar fakturorna och därmed inte tar en kreditrisk.

Vad kostar det att sälja sina fakturor?
plus

Att sälja sina fakturor till ett factoring bolag kan vara en bra ide för att öka sitt kassaflöde. Factoring företagen brukar ta mellan 1-4 % beroende på summan och volymen av fakturor. Det är ganska vanligt även att de låser in kunderna genom komplicerade kontrakt och månadsavgifter.

Det är alltid en bra att jämföra villkor och priset på de olika factoring bolagen som erbjuder tjänsten. Få ett gratis prisförslag genom att fylla i formuläret längst upp på hemsidan.

Hur startar man med factoring?
plus

Kom igång med att sälja sin första faktura är ganska enkelt - fyll i formuläret på hemsidan eller ring oss på 010-7199920 (vardagar 8-17), mejla på factoring@qred.com eller fyll i formulären på vår hemsida. Vi hjälper er komma igång och starta upp tjänsten inom dagen. Varmt välkommen att kontakta oss idag för att få betalt snabbare.